Styrning och övervakning

CMS- vår styrning och övervakningsprodukt mäter, bearbetar, presenterar och kommunicerar  i olika former för driftkontroll och mätdatainsamling. Genom övervakning av dina datasystem och driftcentraler slipper du avbrott och störningar som orsakar stora problem som kostar er både tid och pengar.

CMS hjälper dig inom tillverkningsindustrin att minska dina kostnader genom lägre effektuttag vilket leder till sänkta kostnader för effektabonnemang och minimering av dyra överuttagsavgifter.
Systemet är enkelt att installera och driftsätta och din investering blir därför en liten post i förhållande till de kostnadsbesparingar och den ökade produktionen det bidrar till.

  • Mäter förbrukning av el-, värme-, gas- och vattenmätare

    Produktbeskrivning CMS (pdf)

  • Skickar signaler från olika typer av givare, sensorer, mätvärdesomvandlare
  • Programmeras för att utföra olika typer av manövrering och styr bort vissa laster
  • Lagrar all mätdata i en minnesbackup vilket ger hög säkerhet
  • Ger möjlighet till momentan övervakning av anläggningen
  • Presenterar processbilder i din PC och manövrering sker via tryckknappar i bilden
  • Förmedlar larm till en larm-/driftpanel via GSM eller till en larmcentral

En av de många fördelarna med CMS-systemet är informationen som kan tas fram och som ger dig en exakt bild av utnyttjandegraden på maskinerna i produktionen. Tillgänglighetsstatistik och annan viktig information är värdefull för att maximera din produktion. CMS-systemet registrerar och redovisar med enkla och tydliga bilder de fakta som krävs för ditt arbete med effektivisering och inte minst den viktiga uppföljningen.

Med programmet Collibri samlas och presenteras alla mätdata och genom systemtänkande finns möjlighet för många olika alternativa lösningar för just dina behov.

 

  ©Our Energy AB 2010-2014 info@collectric.se