Våra produkter

Våra produkter  hjälper dig på ett enkelt sätt att spara pengar och bidra till en bättre miljö. Våra  produkter som mäter, styr och övervakar gör så att du får kontroll över din förbrukning av el, värme och vatten.

Alla produkter är enkla att installera, direkt på det befintliga elnätet vilket medför minskad kabeldragning och mindre miljöpåverkan. Vår produkt till flerbostäder och fastighetsbolag för energimätning och debitering i s.k. IMD system, individuell mätning och debitering är en smart och kostnadseffektiv lösning genom att el kan inhandlas gemensamt, men debiteras individuellt efter förbrukning.

Vi tillhandahåller även system för övervakning av datasystem och driftcentraler samt trådlösa, fjärrstyrda låssystem som bygger på GSM-teknik och nummerpresentation. 
För tillverkningsindustrin har vi produkter som hjälper dig att att minska dina kostnader genom lägre effektuttag.

Systemen kan fjärravläsas och används för enhetsmätning, kollektivmätning, undermätning och effektstyrning.

Vi ger dig ett komplett nyckelfärdigt system, en smart, enkel och miljövänlig lösning till en låg kostnad anpassat efter just dina behov så att du kan minska din elförbrukning!

 

  ©Our Energy AB 2010-2014 info@collectric.se