Om Our Energy

”Vi gör det på ett enklare sätt helt enkelt”

Vi utvecklar och säljer system för att mäta, styra och rapportera elförbrukning och andra mätdata i syfte att sänka elkostnaden för dig som enskild abonnent eller företag. Våra kunder är fastighetsägare, kommuner, industrier och företag, installatörer och inbyggare.

Vi har utvecklat marknadens smartaste system där kostnadseffektiv installation och driftsättning är viktiga argument. Våra produkter och tjänster ger kundnytta genom minskade energikostnader.

Vi tycker det är viktigt att tänka på vår miljö och därför är alla våra produkter miljöcertifierade. Vår ambition är att hela tiden minska produkternas miljöpåverkan och andelen restprodukter. .

Vi är ett miljömedvetet företag som hjälper dig att minska din energiförbrukning så att du minskar dina kostnader samtidigt som även du gör en insats för vår miljö. Våra produkter är konkurrenskraftiga, miljövänliga och enkla att använda och installera så tveka inte att höra av dig eller komma in på en fika för att få ytterligare information.

 

  ©Our Energy AB 2010-2014 info@collectric.se