Med Min El får du kontroll på din förbrukning av el, värme och vatten

Min El

Min El är vårt samlingsnamn för vår systemlösning för automatisk insamling och administration av el, vatten och värme i lägenheter och andra lokaler.

Min El gör dig medveten om din egen förbrukning och ger dig som enskild innehavare möjligheter att minska dina kostnader genom lägre energiförbrukning. Genom att utnyttja redan färdiga kabelanslutningar ger våra elmätare dig en överlägsen kostnadsbesparing.

  • Du som hyresgäst kan se förbrukningen för din egen lägenhet via portalen Min El
  • Du som fastighetsägare kan administrera el för alla lägenheter i din dator
  • Värdena skickas vidare till ett debiteringssystem för smidig fakturering
  • Du betalar bara för den faktiska elförbrukningen
  • Mätaren är liten och installeras enkelt, direkt på det befintliga elnätet
  • Ingen ledningsdragning  krävs eftersom mätaren skickar sina data via elnätet

Min El kan du även använda för mätning/styrning av motorvärmare och miljöenergicentraler. En miljöenergicentral kan användas till flera olika områden.

Våra miljöenergicentraler/elmätare används idag även på campingplatser och marinor för att distribuera el till husvagnar och båtar samt fjärröppning av grindar och dörrar. Via en internetuppkoppling läser du av elförbrukningen i  enskilda uttag och styr till/frånslag från webbplatsen och via telefon. Systemet fungerar tillsammans med ett flertal välkända administrations- och bokföringssystem.

« Back

 

  ©Our Energy AB 2010-2014 info@collectric.se